NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE NA  VODOVODNIH SISTEMIH V UPRAVLJANJU POSTOJNSKA JAMA D.D., ENOTA CERKNO ZA LETO 2024

V skladu z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61/2023) in Navodilom o načinu obveščanja (Ur. l. RS št.109/2023) smo pripravili obvestilo o načinih obveščanja porabnikov pitne vode v letu 2024.

Datoteka 1

OBVEŠČANJE JAVNOSTI SKLADNO Z UREDBO O PITNI VODI (Ur. l. RS št. 61/2023)

1.) Identifikacija upravljavca v Občini Cerkno:

Naziv: Postojnska jama d.d., Enota Cerkno, Jamska cesta 30, 6230 Postojna

ID DDV: SI 50223054
Matična št.: 5004365000

Telefonska št.: 05 37 43 400
E-pošta: 
info@hotel-cerkno.si
Spletna stran: www.hotel-cerkno.com

2.) Identifikacija prispevnega in oskrbovalnega območja

Datoteka 2

3.) Rezultati spremljanja kakovosti pitne vode

Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode za parametre A, B, C Priloge 1 Uredbe o pitni vodi so dostopni na povezavi

4.) Informacije o trdoti in vsebnosti mineralov v vodi (kalcij, magnezij, kalij) so dostopne na povezavi.

5.) Splošna navodila in priporočila

Upravljavec vodovoda nevarnosti za zdravje uporabnikov pitne vode ne ugotavlja.

Z namenom preprečevanja tveganj za zdravje zaradi razmer v interni vodovodni napeljavi uporabnikom svetujemo, da se seznanijo in upoštevajo navodila objavljena s strani NIJZ.

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-navodila-in-mnenja-za-pitno-vodo/

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje je s strani države pooblaščena inštitucija, ki podaja priporočila glede izvajanja varne vodooskrbe, zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode in priporočila za ravnanje v izrednih razmerah.

Priporočila s področja pitne vode so dostopna na njihovi spletni strani: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/

·         Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave

·         Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode interna vodovodna napeljava

·         Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok povišanih koncentracij svinca v pitni vodi interna vodovodna napeljava 

·         Preprečevanje razmnoževanja legionel v internih vodovodnih napeljavah

·         Priporočila za izvedbo toplotnega šoka (dezinfekcija s toploto) pri obvladovanju razmnoževanja legionel v interni vodovodni napeljavi

·         Priporočila za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami

·         Priporočila za higiensko ravnanje in shranjevanje pitne vode pri končni distribuciji oskrbe s cisternami

·         Navodila o prekuhavanju vode

·         Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode

6.) Prepoznana tveganja pri oskrbi s pitno vodo

Na območju vodovodnih sistemov v upravljanju Občine Cerkno so s strani upravljavca vodovodnih sistemov prepoznana tveganja pri oskrbi s pitno vodo:

·         občutljivost vodnih virov, ki so pretežno površinski tip vodnih virov, zaradi morebitnega vdora    površinskih voda;

·         ob večjih neurjih in poplavah;

·         okvare na vodovodnih omrežjih zaradi slabše kakovosti vgrajenih materialov in slabše izvedbe pri gradnji v preteklosti (dotrajanost sistemov);

·         v zadnjem obdobju se je pokazalo povečano tveganje pri oskrbi s pitno vodo tudi zaradi vse pogostejših močnih padavin in poplav ter posledično plazov, kar lahko vpliva na vodovodno infrastrukturo in obenem na kakovost pitne vode.

7.) Nasveti, kako odgovorno ravnati z vodo

Odgovorno ravnanje z vodo ni zgolj varčevanje z njo, ampak to pomeni razumno rabo pralnih in pomivalnih sredstev ter čistil v gospodinjstvih, neuporabo kanalizacije kot smetnjaka, previdno rabo rastlinskih hranil in zaščitnih sredstev na vrtovih in kmetijskih zemljiščih, skrb za zmanjševanje količine odpadkov, predvsem pa omejevanje potrošništva. Odgovorno z vodo ravnamo tudi, kadar jo pijemo iz pipe.

Kako lahko sami prispevamo h kakovosti pitne vode

·         Omejimo uporabo pralnih in pomivalnih sredstev, kolikor je le mogoče.

·         Nevarnih snovi ne zlivajmo v tla, vodo ali kanalizacijo.

·         Razumno uporabljajmo nevarne snovi v gospodinjstvu, ne kupujmo jih na zalogo in uporabljajmo jih v skladu z navodili.

·         Redno preverjajmo stanje cisterne za kurilno olje.

·         Če imamo greznico, kjer se zbira odpadna voda, poskrbimo za sanacijo greznice ali vgradnjo male komunalne čistilne naprave.

·         Pitno vodo uporabljajmo načrtno in v zmernih količinah.

·         Dosledno ločujmo in kupujmo le stvari, ki jih zares potrebujemo, kajti voda je potrebna za proizvodnjo vsakega izdelka.

Nasveti za varčevanje z vodo:

·         Zapiranje pipe med ščetkanjem zob. S tem lahko pri posameznem ščetkanju privarčujete kar do 20 litrov vode.

·         Namesto kopeli, za katero bi porabili približno 250 litrov vode, se raje odločite za prhanje.

·         Redno pregledovanje hišne vodovodne napeljave.

·         Posodo v pomivalnem stroju pomijte, ko je stroj poln. Enako velja za pranje perila.

·         Za zalivanje uporabljajte deževnico.

·         Robčkov, papirčkov, vatiranih palčk, kavne usedline, embalaže, zdravil in podobnega ne splakujte v WC školjki.

·         Vodo, ki ste jo potrebovali za spiranje zelenjave ali sadja, uporabite za zalivanje rož.

·         Vrt zalivajte proti večeru ali zgodaj zjutraj, saj je izhlapevanje vode takrat najmanjše.

 8.) Navodila in priporočila za vzdrževanje internega/hišnega vodovodnega omrežja

Za stanje internega vodovodnega omrežja je odgovoren uporabnik.

Izpiranje vodovodnega omrežja v javnih objektih

V času počitnic, praznikov in daljših odsotnosti je poraba pitne vode v javnih objektih zmanjšana ali prekinjena. Zato se pogosto zgodi, da so tam odvzeti vzorci pitne vode neskladni. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato pripravil navodila, kako je potrebno ravnati v takih primerih:

·         Pred začetkom novega šolskega leta ali pred vsako daljšo odsotnostjo in neuporabo pitne vode je potrebno poskrbeti za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja. Priporočljivo ga je izpirati 15 minut, v sunkih s turbulentnim tokom. Lastniki javnega objekta naj o izpiranju vodijo evidenco; več na: Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje

·         V primeru posegov na internem omrežju je priporočljiva izvedba dezinfekcije; več na: Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja

·         Vsak dan pred prvo uporabo naj voda na pipah teče vsaj 2 minuti oz. toliko časa, da se temperatura vode ustali. Curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika; več na povezavi: Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave

Priporočila, navodila in mnenja glede pitne vode je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje RS; spletna stran Nacionalnega inštituta za zdravje: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/