Projekt ''Naložba v trajnostno preoblikovanje in dvig konkurenčnosti podjetja Hotel Cerkno d. o. o.'' je prejel EU sofinanciranje.

Glavni cilj in namen projekta je nadgradnja in prestrukturiranje smučišča Cerkno v celoletno gorsko središče za aktivni oddih na prostem, ki bo izkoristilo naravne in kulturne danosti za več kot konkurenčno trajnostno, digitalno in okoljsko preoblikovanje.
Projekt zajema naslednje aktivnosti:

    • Posodobitev žičniških naprav, specifično Brdo, Lom in Davčo z novimi električnimi kontrolami.
    • Nakup adrenalinskega parka s plezalno steno.
    • Nakup koles GoGiro.
    • Uvajanje zero waste strategije oz. brez odpadkov.
    • Nakup snežnega topa.

Izvedba projekta nam bo omogočila večjo konkurenčnost, povečanje števila zaposlenih, digitalizacijo žičniških naprav ter druge pozitivne vplive na okolje in družbo s trajnostnim preoblikovanjem in okoljsko trajnostjo ter vzpostavitvijo družbene trajnosti. Vsi našteti cilji pa bodo podjetju omogočili, da postane bolj odporno proti spremembam na trgu in deluje trajnostno, konkurenčno ter kakovostno še naprej.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Višina celotne subvencije: 2.035.552,00 EUR
Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/